Kateřina Maria Jindřichová


Jsem Kateřina. Jsem žena a ve svém Srdci cítím od narození Lásku a Život.
Tvořím, rozeznívám, rozkvétám, projevuji a vyjadřuji sebe skrze to, kým jsem. Dívám se očima Lásky. 

Vnímám a vidím krásu a jedinečnost v každém člověku, v nás lidech.

Zním, inspiruji, dotýkám se, zpívám a ladím do harmonie a lásky svým hlasem, slovem, zpěvem .. Celým svým Bytím.
Inspiruji svým životem, který plním Láskou.
Jsem šťastná, že jsem na této krásné Zemi spolu s námi všemi.


Jak, čím a kým vším mě život a láska ve mně - v nás obdarovali a obdarovávají stále

💗

Jadranské moře, pinie, dno jadranského moře, mušličky, písek, všechno živé v moři

Skály, voda, květiny, vůně, kamínky, pinie, vůně borovic, zpěv cikád, srdečnost lidí tady

Plavání v bouřce, ve vlnách, síla, teplo a vůně slunce, vůně země, chuť fíků, olivovníky ..

Tatranské štíty hor, horské bystřinky a potůčky, vodopády, horská plesa, Belá, Váh, Podbanské

Klouzci u zubačky, lesní pěšinky a cestičky, jehličnany, borovice, kleče, velké balvany v potocích, křišťálová voda, houby na Podbánském, borůvky

Mýtinky, kameny, kamzíci, svišti, dravci, modré hořce, zvonky, lidé na cestách – láska k Tatrám, láska k lidem, k Zemi, společné cesty do hor

Rozkvetlé horské louky, bílá protěž, vůně země, vůně lásky, vůně lidského spojení, srdečnost

☀️ Teplo v Srdci člověka ☀️

Teplo, které se rozlévá v nás, jako Láska, která nás spojuje .. Která spojuje všechno se vším,
Slunce,
prostor Lásky,
prostor Krásy,
prostor Tepla a doteku lidských dlaní,
dotek přírody,
dotek Země, zvířat, jemnost motýlů, bělásci, žluťásci, modrásci, šumění lesa ve větru ..

Krása všude přítomná a živá

Lidé

Různých velikostí, tvarů, barev, vůní a krás

Díky nimž je možné prožít a cítit Lásku tady na Zemi naší společnou vzájemností.

Láska rodičů, dědečkové, babičky, sestra, přátelé, lidé na cestách, ti kteří cítili, viděli.

Muži, ženy, děti, s mnoha jedinečnostmi a dary, otevřenými i zavřenými, smutní, radostní – opravdoví, lidé kteří mě, tak jako já je obdarovali svou přítomností, svou skutečnou krásou.

S nimiž jsme se mohli a můžeme dotknout sebe a tak sebe navzájem – ucítit svá Srdce, Lásku která v nás proudí a která otevírá, hladí, září a umožňuje životu růst a rozkvétat dál a dál a dál ..

💗 My jsme – Život je Láska 💗